Dokumentace BOZP

Co konkrétně může CZ FERMET s.r.o. v oblasti zavedení systému dokumentace BOZP nabídnout? Dokumentaci zpracujeme nebo aktualizujeme.

Nabízíme:

 • řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
 • řešení pracovních úrazů, nemoci z povolání
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • školení zaměstnanců pracovní postupy, dokumentace ke strojnímu zařízení atd. směrnice pro zajištění BOZP
 • směrnice pro zajištění školení (včetně osnovy školení, zkušebního testu, vyhodnocovacího listu)
 • směrnice pro provádění orientačních dechových zkoušek a přítomnost návykových látek u zaměstnanců (včetně záznamu o provedení zkoušky)
 • směrnice pro zajištění první pomoci (traumatologický plán)
 • směrnice pro poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků
 • směrnice pro identifikaci, analýzu rizik
 • směrnice pro provádění úklidu
 • směrnice pro provádění komplexních prověrek BOZP a PO
 • směrnice pro práci s chemickými látkami (CHL) a chemickými směsi (CHS)
 • směrnice pro práce zakázané ženám, těhotným ženám, mladistvým atd.
 • směrnice pro provozování dopravy dopravními prostředky
 • směrnice pro provádění kontrol zařízení (včetně záznamů o kontrole)
 • místní provozní bezpečnostní předpisy (MPBP) pro používané stroje a zařízení
 • MPBP pro zajištění bezpečnosti při svařování, používání benzínových pájecích lamp a propan-butanových nahřívacích hořáků
 • MPBP pro práci s noži a jinými řeznými nástroji
 • MPBP pro provozování olověných akumulátorových baterií
 • MPBP pro používání žebříků a mobilních schůdků
 • MPBP pro používání autogenních souprav a palicích strojů
 • MPBP pro používání bezmotorových dopravních (manipulačních) vozíků
 • MPBP pro provádění údržby a odstranění poruch na provozovaném zařízení
 • MPBP pro používání regálů
 • MPBP pro ruční manipulaci s břemeny
 • místní řád skladu
 • provozní řád pro používání vysokozdvižných vozíků (včetně pověření obsluhy) a mnoho další dokumentace BOZP…

Potřebujete s dokumentací pomoci? Neváhejte nás kontaktovat emailem: info@bozphned.cz

nebo telefonicky: 774017199.