Ergonomický simulační systém (ESS)

Ve spolupráci s naší mateřskou společností ENVIFORM a.s. nabízíme:

Ergonomický simulační systém, který používáme, představuje komplexní 3D simulační nástroj pro studii lidského chování při práci. V minulosti byl využíván například pro simulace pohybu astronautů a vyvinut za podpory NASA. Díky němu můžeme simulovat, kontrolovat a vyhodnocovat působení pracovní činnosti a pracovního místa na člověka. V programu se objevuje digitální model muže a ženy s reálnými biomechanickými vlastnostmi obsahující přirozený pohyb a rozsahy kloubů. Ergonomický simulační systém disponuje moderními grafickými nástroji a umí reagovat na vývoj dat, které se dokáží jednoduše importovat do virtuálního světa nebo se vytváří nový modelový koncept. S pomocí reálné kinematiky a moderních antropometrických proporcí vytvoříme virtuální osoby, díky kterým můžeme zjistit dosahové a zrakové možnosti pracovníků a také předpovědět pohodlnost pracovního prostředí. Použitý program je určený zejména k posuzování vhodnosti pracovního prostředí a také k posuzování pracovního prostředí z pohledu optimalizace pracovního výkonu. Uplatnění nalezne zejména v oblasti ochrany zdraví pracovníků, posuzování únavy a bezpečnosti práce a také při zkoumání fyzické zátěže zaměstnanců. Lidské modely dokáží sdělit například to, zda dosáhnou tam, kam potřebují, co vidí, jak se do výrobku vejdou nebo zda jsou danou práci schopni provézt. Díky zahrnutí lidského faktoru do návrhu s využitím digitálního modelu člověka je možné zohlednit požadavky budoucích uživatelů ještě před skutečným vytvořením pracoviště nebo produktu. Tímto se dá zamezit nebo alespoň snížit riziko poškození zdraví zaměstnanců a zejména se snižují náklady a čas oproti změnám vykonaným na reálně vyrobeném produktu. Více informací naleznete na webu www.enviformess.cz.