Osnova školení BOZP pro zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost práce zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Přitom je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení jejich života nebo zdraví s ohledem na:

  • základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,
  • nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu,
  • odbornou připravenost na jimi vykonávanou práci.

Zaměstnanec musí být v rámci školení BOZP seznámen se svými právy a povinnostmi.

Připravíme Vám osnovu školení. Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech. Pomůžeme Vám se setavením, popř. aktualizací Vaší stávající osnovy školení dle platných právních předpisů.

Účastnit se školení v BOZP je zákonnou povinností každého zaměstnance.

Pomůžeme vám s tvorbou, popř. aktualizací vaší stávající osnovy školení dle platných právních předpisů, zajistíme školení dle vašich požadavků s přihlédnutím na vykonávané činnosti.


Potřebujete pomoci? Neváhejte nás kontaktovat emailem: info@bozphned.cz

nebo telefonicky: 774017199.