Bezpečnost práce BOZP

Jste si 100% jisti, že splňujete všechny podmínky bezpečnosti práce?

Zajistíme všechny potřebné kroky k docílení maximální možné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Vaší společnosti a vytvoření fungujícího systému prevence rizik.

Náš tým odborníků je tady pro Vás připraven vyřešit jakékoli požadavky i problémy v oblasti BOZP.

V oblasti BOZP nabízíme:

 • audit stávajícího systému BOZP
 • školení a instruktáže BOZP včetně zkoušky a ověření znalostí zaměstnanců
 • pomoc při provedení vstupní instruktáže na pracovišti
 • zajištění školení pro vybrané profese (práce ve výšce, řidičů referentských vozidel, první pomoci atd.)
 • poradenství a konzultace v oblasti BOZP
 • kontroly stavu BOZP na pracovištích včetně organizace ročních prověrek
 • identifikaci a analýzu rizik včetně návrhů opatření pro jejich minimalizaci
 • zavedení funkčního systému BOZP ve firmě
 • zpracování kompletní dokumentace BOZP – provozních řádů a bezpečnostních předpisů
 • vypracování seznamu pro poskytování
 • pomoc při šetření pracovních úrazů a sepsání „Záznamu o úrazu“
 • zastupování při jednání s Oblastním inspektorátem práce
 • návrh a realizace bezpečnostního značení pracoviště
 • spolupráci a vstřícnost při dalších specifických požadavcích
 • zabezpečení značení BOZP

Vzory formulářů a dokumentace BOZP naleznete v sekci KE STAŽENÍ.