Požární ochrana

CZ FERMET s.r.o. v rámci divize BOZPHNED zajistí všechny potřebné kroky k docílení maximální možné úrovně požární ochrany ve Vaší společnosti.

Náš tým odborníků je tady pro Vás připraven vyřešit jakékoli požadavky i problémy v oblasti požární ochrany.

Nabízíme:

  • zavedení a udržování systému požární ochrany ve společnosti
  • zpracování veškeré dokumentace, její vedení, kontrola a aktualizace v souladu s platnou legislativou v oblasti požární ochrany
  • provedení vstupních i periodických školení požární ochrany zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a provedení odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek
  • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek
  • poradenství a konzultace v oblasti požární ochrany
  • asistence při kontrolách státního požárního dozoru
  • kontroly hasicích přístrojů
  • zabezpečení požárního značení