Školení BOZP a PO

Zajistíme pro vaši společnost školení BOZP a PO v souladu s aktuální legislativou.

V oblasti BOZP nabízíme:

 • vstupní školení BOZP
 • pomoc při provedení vstupní instruktáže na pracovišti s praktickým zácvikem
 • periodická školení BOZP dle zpracované osnovy školení
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • zkoušky vedoucích i ostatních zaměstnanců, ověření znalostí formou testu
 • vydání osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance
 • zajištění školení pro vybrané profese (práce ve výšce, školení svářečů, řidičů referentských vozidel, jeřábníků, vazačů atd.)
 • školení a přezkušování obsluh a pracovníků pracujících na technických zařízeních
 • provádění dalších školení a zkoušek speciálních profesí v oblasti technických zařízení.

V oblasti PO nabízíme:

 • zpracování tematického plánu a časového rozvrhu školení
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • provedení odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
 • ověření znalostí formou testu
 • vydání písemného osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance
 • sledování lhůt.

Potřebujete pomoci? Neváhejte nás kontaktovat.