Vstupní školení BOZP formulář

Bez vstupního školení BOZP nesmí zaměstnanec vykonávat práci. Pomůžeme Vám s tvorbou formulářů.


Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, … pomůžeme Vám při jeho přípravě.

Vzory formulářů a dokumentace BOZP naleznete v sekci KE STAŽENÍ.

Kdy provádíme vstupní školení?

Vstupní školení BOZP musí být provedeno vždy první den nástupu zaměstnance do práce, a to bez ohledu na to, zda je či není ve zkušební době. Tzn., že pokud nastoupí zaměstnanec do práce ve zkušební době, i tak musí projít vstupním školením BOZP.

Kdo vždy zajišťuje vstupní školení?

Vstupní školení BOZP je povinen novému zaměstnanci, případně zaměstnanci, který byl přeřazen do jiného pracovního zařazení, zajistit vždy zaměstnavatel. Ten musí zajistit školení na vlastní náklady a navíc v pracovní době zaměstnance.

Týká se vstupní školení jen zaměstnaců?

Vstupní školení se týká nejen zaměstnanců, kteří jsou zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, ale také těch, jejichž pracovní poměr je vedlejší nebo pracují jako brigádníci.


Vstupní školení je povinné:

  • při nástupu zaměstnance do nové práce
  • při změně pracovního zařazení
  • při změně druhu práce
  • při změně technologie nebo pracovního postupu
  • v případech, kdy práce může mít velký vliv na BOZP.

Potřebujete pomoci s tvorbou vstupního školení BOZP a formuláře? Neváhejte nás kontaktovat emailem: info@bozphned.cz nebo telefonicky: 774017199.