Pracovní úraz

Povinností zaměstnavatele je dle platné legislativy vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a stanovit opatření proti jeho opakování.

Co konkrétně může CZ FERMET s.r.o. nabídnout?

  • vyšetření všech příčin a okolností, kdy vznikl pracovní úraz
  • navržení opatření pro zamezení opakovanému vzniku pracovního úrazu
  • pomoc s vyplněním tiskopisu „Záznamu o úrazu“
  • dodání tiskopisů stanoveným orgánům a institucím
  • dodání Knihy úrazů za účelem evidence pracovního úrazu
  • stanovení procesů a postupů v oblasti protiúrazové prevence (motivační programy)